×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems
×
IMZ Systems PBW
05-250 Radzymin, Polska, skr. pocztowa: 37
kom.: 608 503 403, e-mail: biuro@imzsystem.pl
( godziny pracy: 10:00 - 17:00 )

NASI PARTNERZY

KANCELARIA RACHUNKOWA MBA Finance
Moduł Księgowy IMZ nie powstałby bez profesjonalizmu, szerokiej wiedzy i wieloletniego zaangażowania we współpracę Pracowników MBA Finance s.c. (szczególne uznanie dla Pani MOF za pracę ponad normowany czas pracy! oraz profesjonalizm :) ).
HURTOWNIA MOFi net
Wkład w powstanie i doskonalenie modułów IMZ e-Sklep, IMZ e-Działalność, IMZ Sprzedaż. Udoskonalenie podziału asortymentu ofertowego oraz pomoc w czasie tworzenia Systemu Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF).
GIMNAZJUM Nr 1 im. S. Waltera w Radzyminie
Pierwsza ze szkół, w której wprowadzono Systemu Informacji Szkolnej IMZ. Wkład Dyrekcji i Grona Pedagogicznego w powstanie i doskonalenie IMZ SIS "Radek", którego nie da się przecenić! System w szkole działał 6 lat do czasu wycofania oferty w 2016 roku.
do strony
MySQL
do strony
Java | Oracle
do strony
jQuery
do strony
GitHub

wkrótce więcej
spacer - Jak powstawał System IMZ?
Tak powstawała podstawowa wersja
Systemu IMZ
grafika - Jak powstawał System IMZ?
wiele, wiele osób...
i wiele, wiele firm...