×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems
Moduł ROTATORÓW (MRAP)
IMZ - Funkcje i Moduły
/ w Systemie IMZ - Moduł Rotacyjnej Animacji Plików (MRAP) /
Podobnie, jak w przypadku slajdów (MAAP), gdy spotykamy się z potrzebą prezentacji informacji na stronie WWW w postaci animacji unikamy dzięki obecności tego modułu wydatków na zlecenie wykonania grafiki we flashu. Jako, że animacje są cennym elementem urozmaicającym witrynę niezależnie od jej tematyki i profilu działania firmy w nowoczesnym systemie zarządzania muszą być obecne. W IMZ zostały zaimplementowane na początku roku 2011, a Moduł ROTATORY jest obecny od wersjach 5a lub nowszych, w których znajdują się odpowiednie skrypty (AJAX).

Od slajdów różnią się przede wszystkim:
- możliwością nieograniczonej ilości elementów;
- do każdego elementu może być przypisany inny link;
- do każdego elementu może być przypisana inna data ukazania się i data zakończenia obecności w animacji;
- można dodawać do nich tekst, wtedy grafika jest tłem;
- przejścia elementów mogą być w postaci rozmycia lub "przejazdu" poza obręb rotatora;
- obecnością menu w animacji (PLAY, STOP i KONTROLKI kolejnych elementów);
- możliwością różnego wyglądu graficznego menu i tła dodatkowego (SCHEMATY KOLORU).

Kliknij, aby zobaczyć Moduł Rotatory z wersji 8.0b IMZ (2019)
Przykład zastosowania ROTATORÓW jest widoczny na tej stronie w nagłówku.
Copyright © 2007. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW