×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems
×
IMZ Systems PBW
05-250 Radzymin, Polska, skr. pocztowa: 37
kom.: 608 503 403, e-mail: biuro@imzsystem.pl
( godziny pracy: 10:00 - 17:00 )
PRACA Z SYSTEMEM IMZ
SYSTEM IMZ Turystyka
Wybrane przykłady przedstawione poniżej wzięte zostały bezpośrednio z naszego przykładowego System IMZ, działającego w rzeczywistym Biurze Podróży od 2008 roku.

Codzienne uzupełnianie tabel w arkuszu kalkulacyjnym nie jest konieczne. Pisma firmowe, raporty, karty wycieczek (specyfikacje oferty, produktu, asortymentu, itp. dalej podobnie), ... są jednolite, łatwe do wypełnienia i zawsze dostępne w bazie!

Mniej zorientowani w danej imprezie Pracownicy Twojej Firmy nie mogą popełnić błędu w raportach dotyczących: danych uczestników, przydzielonych miejsc w autokarach, umowy i listy uczestników dla ubezpieczyciela i specyfikacji tej umowy, etc. Wszystko, co niezbędne, zostanie im udostępnione, ale nie będą mieli praw do wprowadzenia zmian. Jednak jeżeli będzie to konieczne, takie prawa mogą zostać przyznane konkretnym osobom przez upoważnionych do tego Pracowników wyższego szczebla, bez udziału osób trzecich.

Agent, gdy podpisuje zdalnie umowę, sam drukuje dla siebie potwierdzenie jej zawarcia, a system przypomina mu o niedokonanym przelewie i nieprzesłanej fakturze prowizyjnej! Przypomina o tym także Pracownikom odpowiedzialnym za organizację imprezy!

Miejsca w autokarach i hotelach nie mogą się powtórzyć. Gdy Pracownik lub Agent podpisują umowę, system sprawdza automatycznie "online" stan, a umowa nie zostanie podpisana, jeżeli konkretne miejsce lub pokój są zajęte!

Pilot bezpośrednio po powrocie z wycieczki może zdalnie (przykładowo w domu) wypełnić Kartę Wycieczki. Wszystkie wydatki są zapamiętane i udostępnione natychmiast upoważnionym do rozliczeń finansowych Pracownikom firmy. Jeżeli się zaloguje, będzie widział bezpośrednio, które wycieczki są dla niego przygotowywane, a które już są zatwierdzone, będzie mógł wydrukować listę uczestników wraz z rozkładem miejsc w autokarze i ich przydziałem konkretnym uczestnikom, telefonem do kierowcy, osoby prowadzącej wycieczkę w Firmie, etc!

Karta Wycieczki "sama" zlicza liczbę uczestników, koszty noclegów, ubezpieczeń, stan wpłat klientów, wszystko według ustalonej procedury, nawet jeżeli opłata za wycieczkę mogła być różna dla różnych osób (dorosły, senior, promocja).

Znając ceny można skalkulować wycieczkę, zanim się ona odbędzie! i sprawdzić jej opłacalność w zależności od liczby uczestników. System automatycznie informuje o "mniej opłacalnych" przedsięwzięciach;

W odpowiednich miejscach pojawiają się automatycznie komunikaty (SGIP), o konieczności dokonania wpłaty, braku programu imprezy, autokaru, ... .

Utworzone raz Programy wycieczek:
  • mają wszystkie jednolitą szatę graficzną;
  • mogą być dostępne natychmiast na stronie WWW dla klientów, bądź dla pilotów lub agentów jeżeli się zalogują;
  • można je wydrukować i stworzyć katalog bez udziału osób trzecich! Jest na nich numer telefonu i e-mail osoby prowadzącej imprezę, czyli tej, która jest najlepiej zorientowana w jej bieżącej realizacji!
Przykład korzystania ze wszystkich tych właściwości jest doskonale widoczny podczas automatycznego tworzenia witryny WWW z danych zawartych w systemie na stronie naszego długoletniego Partnera Biura Podróży ARTUR .. - zapraszamy. Ze względów oczywistych nie możemy w tym miejscu pokazać wszystkich funkcji zarządzania wycieczkami (raportów, rozliczeń, danych dla ubezpieczycieli, autokarów itp.), jednak warto przypomnieć, że BP Artur korzysta z Systemu IMZ Turystyka wiele lat!

NIEZALEŻNIE OD RODZAJU DZIAŁALNOŚCI FIRMY PRACA Z SYSTEMEM IMZ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SĄ ZAWSZE PODOBNE