×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems

NASI PARTNERZY. Czyli lata wspólnego doświadczenia.

Wszystkim naszym Partnerom dziękujemy za wieloletnią współpracę i bezpośrednie zaangażowanie wszystkich osób, które miały wielki wkład w powstanie IMZ. Liczymy na dalsze równie twórcze kontakty ze wszystkimi Firmami i osobami w przyszłości. Bez Was IMZ System nigdy by nie powstał!
Poza obecnymi na tej stronie w miejscu tym nie możemy niestety podziękować licznym osobom i firmom, których dane są zastrzeżone w umowach. Szczególnie serdecznie pragniemy podziękować Firmie produkującej ceramikę budowlaną i ozdobną, a w szczególności Działowi Sprzedaży i Marketingu, który w sposób zasadniczy przyczynił się do powstania systemu zarządzania dostępem do informacji wchodzącego w skład IMZ Przedsiębiorstwo oraz systemu zarządzania asortymentem obecnym niemal w każdym ofertowym IMZ stworzonym przez nasz zespół.
RADZYMIŃSKI PORTAL INFORMACYJNY RPInfo.pl
Wszystkim twórcom Portalu RPInfo.pl dziękujemy za wieloletni wkład w rozbudowę IMZ. Szczególne podziękowania kierujemy do "obsady" ROKiS za pomysły, inwencję, zaangażowanie i wsparcie.
BIURO PODRÓŻY ARTUR  artur.waw.pl
W zasadzie "jedno-firmowy" i stały wkład w powstanie systemu IMZ dla działalności turystycznej! Wieloletnia współpraca i tysiące poprawek doprowadziły do powstania specjalistycznego Systemu IMZ Turystyka... - interfejsu i baz danych o bardzo rozbudowanej strukturze i funkcjach. Niestety od roku 2021 produkt nie jest rozwijany.
KANCELARIA RACHUNKOWA MBA Finance  www.e-ksiega.pl
Moduł Księgowy IMZ nie powstałby bez profesjonalizmu, szerokiej wiedzy i wieloletniego zaangażowania we współpracę Pracowników MBA Finance s.c. (szczególne uznanie dla Pani MOF za pracę ponad normowany czas pracy! oraz profesjonalizm :) ).
GIMNAZJUM Nr 1 im. S. Waltera w Radzyminie
Pierwsza ze szkół, w której wprowadzono Systemu Informacji Szkolnej IMZ. Wkład Dyrekcji i Grona Pedagogicznego w powstanie i doskonalenie IMZ SIS "Radek", którego nie da się przecenić! System w szkole działał 6 lat do czasu wycofania oferty w 2016 roku.
HURTOWNIA MOFi net
Wkład w powstanie i doskonalenie modułów IMZ e-Sklep, IMZ e-Działalność, IMZ Sprzedaż. Udoskonalenie podziału asortymentu ofertowego oraz pomoc w czasie tworzenia Systemu Nadzoru i Wystawiania Faktur (SNiWF).
"WITRYNY WIEDZY" W INTERNECIE
do strony
GitHub
do strony
MySQL
do strony
Java | Oracle
do strony
jQuery

wkrótce więcej
Copyright © 2007. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW