×
Prawie wszystko jest MOŻLIWE - ale tylko w Internecie!
motto Zespołu IMZ Systems
DEDYKOWANY SYSTEM IMZ - CECHY
O Systemie IMZ
Dostosowanie do konkretnego zapotrzebowania oraz specyfiki firmy - interakcja, interakcja, ... i ciągłe wdrażanie procedur i narzędzi dostępnych dla pracowników i nowych firm. ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oraz CRM (ang. Customer Relationship Management) stały się skrótami, których już nie tłumaczymy klientom, a jedynie pytamy czego oczekują. I wiele już jest zawarte w systemie IMZ - dzięki temu zlecenia wykonujemy znacznie szybciej. Aktualna zawartość IMZ jest zbyt duża, aby nawet próbować ją opisać.

KILKASET PROJEKTÓW < => ZARZĄDZANIE FIRMĄ < => ZARZĄDZANIE ZASOBAMI <=>ZARZĄDZANIE STRONĄ <=> ... <=> x 10 lat

System IMZ naszej firmy:
 • jest dostępny z dowolnego miejsca i komputera podłączonych do Internetu;
 • zastępuje częściowo oprogramowanie biurowe (edytory, arkusze kalkulacyjne, ...);
 • jest w pełni gotowy do użycia na komputerze z zainstalowanym jedynie systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową, co umożliwia szybką adaptację nowych pracowników (dodanie użytkownika i hasła), stanowisk pracy (w tym zdalnych) oraz obniża koszty działalności;
 • jest w pełni dostosowany do profilu działania firmy, zgodnie z zaleceniami pracowników / właścicieli;
 • posiada możliwość pełnego zintegrowania wszelkich baz danych, zaczynając od bazy pracowników i klientów, poprzez ofertę, bazy kontrahentów, wykonawców, a kończąc na księgowości;
 • jest dostępny dla nieograniczonej liczby pracowników w wielu miejscach jednocześnie;
 • umożliwia nadzór nad dostępem do informacji w zależności od stanowisk, komórek, oddziałów i przydzielonych obowiązków;
 • umożliwia nadzór (bezpośredni i zdalny) nad pracownikami oraz przypisanie zadań i odpowiedzialności konkretnym osobom;
 • pozwala tworzyć dokumenty według określonych standardów graficznych bez udziału osób trzecich każdemu pracownikowi firmy;
 • cechuje się "wieczną aktualnością" bez konieczności ciągłej aktualizacji baz danych między oddziałami, sekcjami, ... agentami, pracownikami różnego szczebla, różnych oddziałów, kompetencji i specjalności;
 • umożliwia pełne zarządzanie witryną WWW przez pracowników bez znajomości kodu html, php, java ... i bez udziału osób trzecich (np. administratora WWW);
 • cechuje się intuicyjnością i możliwością wdrożenia po bardzo krótkim szkoleniu;
 • cechuje się możliwością modyfikacji i pełnego dostosowania do wymagań przed nim stawianych, zgodnie z zapatrywaniem firmy (programowanie dedykowane);
 • jako, że CAŁY SYSTEM ZARZĄDZANIA JEST PRODUKTEM NASZEJ FIRMY istnieje praktycznie
NIEOGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI I DODAWANIA MODUŁÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ AUTORSKICH NA ŻYCZENIE I DO KONKRETNYCH WYMAGAŃ

W skład IMZ wchodzi aktualnie ponad 9 tys. plików i 180 modułów
Przykładowe z modułów:
 • Firma: (i) pełne zarządzanie informacją o komórkach organizacyjnych oraz pracownikach (bazy danych: adresy, NIP, ..., kontakt służbowy, prywatny, ..., znajomość języków, przebyte szkolenia, ...) wraz z możliwością udostępnienia informacji na stronach; (ii) bazy danych: klientów indywidualnych i instytucjonalnych, oferty (typy, kategorie,... pełny podział i usystematyzowanie wdrożone już w wielu firmach), agentów, baza transportowa, magazyn środków trwałych, kwestionariusze osobowe ... i wiele innych.
 • WWW: bardzo szerokie udostępnianie danych ofertowych oraz kontaktowych, aktualności z podziałem na specjalizacje komórek organizacyjnych, aktualności, galerie, sponsorzy, historia, warsztaty, ... zarządzanie rejestracją klientów, sprzedaż internetowa, logowanie klientów w celu "śledzenia" postępu w realizacji konkretnego zamówienia, ...
 • Księgowość: wystawianie faktur wraz z pełną integracją z ofertą i bazą klientów firmy, automatycznym obliczaniem podatku, upustów, ... oraz kontrolą osobową, rejestr VAT sprzedaży, zakupów, KPiR, ... .
PODSTAWOWY SYSTEM IMZ POWSTAWAŁ BLISKO 3 LATA (!) I BYŁ TWORZONY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMISTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NASZYMI PARTNERAMI.

Opisy kilku innych modułów dostępne są w zakładce PRODUKTY.. .
Copyright © 2007. All rights reserved
Strona i System Zarządzania IMZ Strona WWW autorstwa IMZ! Zarządzanie działalnością firmy i stroną WWW